Contact

Hu­bert Weimann

Man­ag­ing Di­rec­tor

Tel.: +49 6182-9235 (12)

e-Mail: weimann(at)silikal.de

Dipl.-Ing. Stefan Großmann

Manager R&D, Technical Customer Service
Tel.: +49 6182-9235 (29)
e-Mail: grossmann@)silikal.​de

Dipl.-Ing. Kurt Engel

R&D, Technical Customer Service
Tel.: +49 6182-9235 (22)
e-Mail: engel@silikal.​de

Dipl.-Ing. Dirk Brück

R&D, Technical Customer Service
Tel.: +49 6182-9235 (21)
e-Mail: brueck@silikal.​de

 
Kay Schubert

R&D, Technical Customer Service
Tel.: +49 6182 – 9235 (25)
e-Mail: schubert@silikal.​de

Dr. Benedict Sandmann

Research & Development
Tel.: +49 6182 – 9235 (51)
e-Mail: sandmann@silikal.de

 
Dipl.-Betriebswirt (FH)
Henning Simon

Sales Manager Export
Tel.: 06182-9235 (44)
e-Mail: simon@silikal.​de

Sören Hoerner

Sales department, Export
Tel.: +49 6182 – 9235 (47)
e-Mail: hoerner@silikal.​de 

Doris Keil

Sales department
Tel.: +49 6182-9235 (18)
e-Mail: keil@silikal.​de

 
Carina Wolf Bachelor of Arts (B.A.)

Sales Export
Tel.: +49 6182 – 9235 (71)
e-Mail: wolf@silikal.de

Evelyn Giehl

Sales department
Tel.: +49 6182 – 9235 (48)
e-Mail: giehl@silikal.​de